آخرین فرصت های شغلی 

* کاربر گرامی لطفا فایل رزومه خود را به صورت PDF آپلود نمایید.

موقعیت شغلی

شرکت

آپلود رزومه

برنامه نویس #C کاوان
مدیر مارکتینگ هومسا-اکسکوینو
CTO هلدینگ
کارشناس تولید محتوا هلدینگ
برنامه نویس PHP هومسا-اکسکوینو
ادمین دیتا کانکتا
برنامه نویس Front-End هلدینگ
مدیر محصول هومسا-اکسکوینو
کارشناس دیجیتال مارکتینگ هومسا
برنامه نویس جاوا بیت‌راه
کارشناس روابط عمومی اکسکوینو
برنامه نویس اپلیکیشن هلدینگ
طراح گرافیست هلدینگ
تحلیلگر ارز دیجیتال اکسکوینو
حسابدار مراکز درمانی – هلدینگ
مسئول دفتر (آقا)
هلدینگ
کارشناس امور پشتیابی امور مشتریان(شیفت شب-آقا)
هومسا-اکسکوینو
متخصص BI
هلدینگ
کارشناس ارشد کسب و کار
هلدینگ
اسکرام مستر
هلدینگ
کارشناس UI/UX
هلدینگ
برنامه نویس پایتون
هلدینگ
مدیر حقوقی
هلدینگ
ادمین سایت
بازرگانی
کارشناس کنترل کیفیت سایت(تستر)
هلدینگ
سردبیر سایت
هلدینگ
مدیر مالی
هلدینگ
تحلیلگر سیستم
هلدینگ
سرپرست اداری
هلدینگ
سرپرست تدارکات (آقا)
هلدینگ