جهانی شدن اکسکوینومشاهده خبر

موفقیتی تازه برای هلدینگ ارنیکا

هلدینگ ارنیکا در سال 1390 با تکیه بر کسب و کارهای مختلف و متنوع تأسیس گردید، و امروزه پس از طی مسیری 9 ساله مشتمل بر 8 شرکت می‌باشد.

ساختار کسب و کار هلدینگ

هلدینگ ارنیکا تاکنون موفق به اخذ مجوز دانش بنیانی برای شرکت کاوان (حوزه الکترونیک) و شرکت توسعه فناوری داده ایرانیان (excoino.com) گردیده است و همواره سعی بر آن نموده تا با جذب نیروهای حرفه‌ای و تلاش شبانه‌روزی سرمایه های مستعد و توانمند به توسعه کسب و کارهای موفق خود پرداخته و همواره در تمامی حوزه‌های مشغول فعالیت سرآمد باشد.

0
سرمایه های انسانی هلدینگ
0
شرکت های هلدینگ
0
سابقه فعالیت هلدینگ

شرکت های زیر مجموعه هلدینگ ارنیکا

هلدینگ ارنیکا هم اکنون مشتمل بر 8 شرکت می باشد و در مسیر رشد و توسعه خود به زودی به تعداد این شرکت ها افزوده خواهد شد.

www.tokba.com
wwW.pel-nrg.com
www.connecta.ir
wwW.bitrah.ir
www.parsfame.com
www.unalink.net
www.homsa.ir
www.excoino.com