بیت راه اولین درگاه ارز دیجیتال ایرانی با تایید معاونت علمی ریاست جمهوری دانش بنیان شد.
ایده ی بیت راه سال 1398 در دل هلدینگ ارنیکا ظهور کرد. دانش بومی و تلاش بی وقفه ی تیم متخصصین و جوان بیت راه سبب به بار نشستن این ایده و رشد آن در مدت زمان کوتاه شد و هم اکنون توانست درمیان شرکت های دانش بنیان ایرانی قرار گیرد .
بیت راه یک درگاه ارز دیجیتال اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ کرده و چالش های متعددی از جمله مسدود بودن حساب های بانکی، عدم امکان دریافت انلاین پول درتبادلات بین المللی، سرعت انتقال و تسویه پایین پرداخت های انلاین و کارمزد بالای این تراکنش ها را برطرف می کند و می تواند مسیر رشد کسب و کارهای کشور را در شرایط تحریمی کنونی هموارسازد .
بیت راه؛ یکی از 9 شرکت زیر مجموعه خانواده ی بزرگ ارنیکاست که در راستای تاثیر هرچه بیشتر تکنولوژی برکسب و کارهای کشور گام بر می دارد.
با رشد روز افزون کاربران بازار رمز ارز در سراسر دنیا و گسترش صنعت استارتاپی کشور؛ امید است شاهد موفقیت های روز افزون بیت راه درمسیر توسعه ی این کسب و کار باشیم.