* کاربر گرامی لطفا فایل رزومه خود را با فرمت PDF آپلود نمایید.

موقعیت شغلی

شرکت

آپلود رزومه

برنامه نویس #C کاوان
مدیر مارکتینگ هومسا-اکسکوینو جذب شد
برنامه نویس PHP هومسا-اکسکوینو
ادمین دیتا کانکتا جذب شد
برنامه نویس Front-End هلدینگ
کارشناس دیجیتال مارکتینگ هومسا
برنامه نویس جاوا بیت‌راه
طراح گرافیست هلدینگ جذب شد
تحلیلگر ارز دیجیتال اکسکوینو جذب شد
کارشناس امور پشتیابی امور مشتریان(شیفت شب-آقا)
هومسا-اکسکوینو
اسکرام مستر
هلدینگ
کارشناس UI/UX
هلدینگ
برنامه نویس پایتون
هلدینگ
مدیر حقوقی
هلدینگ جذب شد
ادمین سایت
بازرگانی جذب شد
کارشناس کنترل کیفیت سایت(تستر)
هلدینگ