روز‌ شنبه مورخ 99/02/27 آزمون تعیین سطح اکسل در سالن کنفرانس هلدینگ برگزار شد. به زودی قرار است بر اساس نتیجه این آزمون دوره‌های آموزشی اکسل در سطوح مقدماتی، پیشرفته و همچنین اکسل ویژه حسابداران و اکسل ویژه مدیران ارشد برگزار شود.