کاوشگران ارتباط نوین یکتا ارنیکا

شرکت سرمایه گذاری کاوشگران ارتباط نوین یکتا با هدف تقویت فضای نوآوری در کشور، توسعه کسب و کار خلاق و نوآور را در دستور کار خود قرار داده است. تیم کاوشگران به پشتوانه تجربه‌ی ارزشمند خود در این حوزه و با تمرکز بر نیاز فعالان عرصه فناوری در دو بخش ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوآور به صورت تخصصی فعالیت خود را آغاز و استمرار داده است.

مدیران این شرکت بر این باورندکه با پشتوانه‌ تجربه و زیرساخت‌های فنی و مدیریتی خود و همچنین رویکرد ارتقای توانایی‌ها و ظرفیت‌های انسانی، نهادی و اجتماعی می توانند زمینه رشد و توسعه پایدار جامعه را فراهم کنند. این شرکت با هدف توانمند سازی شرکت‌های نوپا (استارت آپ) رشد و توسعه کسب و کارهای نوین را برای تولید ثروت، ارزش آفرینی، تجاری سازی ایده‌های خلاقانه و کارآفرینانه در دستور کار خود دارد.

از این رو شرکت سرمایه گذاری کاوشگران ارتباط نوین یکتا از آغاز فعالیت خود در سال ۱۳۹۵ تاکنون، موفق به سرمایه گذاری بر روی مجموعه های زیرشده است:

راه های ارتباط با کاوشگران

۲۲۲۰۵۴۱۷

Info@Ernyka.com