کاوشگران ارتباط نوین یکتا ارنیکا

شرکت سرمایه گذاری کاوشگران ارتباط نوین یکتا در آستانه تقویت فضای نوآوری در کشور با مأموریت توسعه کسب و کار خلاق و نوآور و ارائه خدمات تخصصی به شرکت و استارت آپ‌های نوآور پایه گذاری شده است. تیم کاوشگران به پشتوانه تجربه‌ی ارزشمند خود در این حوزه و با تمرکز بر نیاز فعالان عرصه نوآوری و فناوری در دو بخش مهم که نخست ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناورانه و دیگری رشد و نمو آن‌ها از طریق ارائه خدمات تخصصی فعالیت می‌نماید.

ما بر این باوریم که با پشتوانه‌ای از تجربیات و زیرساخت‌های فنی و مدیریتی خود با رویکرد ارتقای توانایی‌ها و ظرفیت‌های انسانی، نهادی و اجتماعی می‌توانیم موجب رشد و توسعه پایدار جامعه شویم. لذا رسالت ما توانمند سازی شرکت‌های نوپا (استارت آپ) با ایجاد هم افزایی و استفاده از پتانسیل درونی و بیرونی، شبکه سازی و حمایت‌های مختلف برای تولید ثروت و ارزش آفرینی و تجاری سازی ایده‌های خلاقانه و کارآفرینانه می‌باشد.

این شرکت از سال 95 شروع به کار نموده است و تاکنون موفق به سرمایه گذاری بر روی مجموعه های زیر گردیده است:

راه های ارتباط با کاوشگران

22205417

Info@Ernyka.com